# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 _NotSuKao_ 135 JoKer______ 5,821,403 63,094
2 The_Merlin 135 37,134 49,079
3 _Dilan_ 135 182,484 42,176
4 Sharon08 135 TripleXXX 43,575 46,555
5 _SaradaChan_ 135 422,087 48,577
6 Papuneitor 134 224,655 41,650
7 7Charlotte7 135 Mayck_____ 962,844 42,030
8 TheBesTank 135 DAYAM 96,184 49,390
9 Graciela_ 133 18,543 46,668
10 FireSpearVnz 135 317,242 48,224
11 Klasico 134 Antitontos 2,001,088 47,953
12 xWhiteS 135 Wais 27,455 48,175
13 Brigiitte 135 227,507 37,650
14 Kae 135 Srt_k 4,892,910 46,675
15 Ambarys 135 ___SoyPuTo 6,215,732 5,579
16 Karel 135 ____EpitafiO 1,087,485 55,089
17 Imperfecto 135 1,207,779 48,178
18 l_Diaz_l 135 WWWWWWWWWWWW 754,475 57,569
19 ImNoTaVaMpiR 135 BeforeFamous 49,390 55,488
20 CholO_PERU 135 936,259 63,589
21 KarIa_RakeI 135 742,744 48,768
22 _c0dig0_ 135 InfraDark 2,219 49,317
23 Sk_PrimOoo 135 3,518 47,059
24 l_Barto_l 135 El_Paisa 1,187,280 48,187
25 RilleD 135 1,228 4,866
26 _Darkeden_ 135 MataRaton 202,472 47,672
27 XinJu 135 Eimy_Vale 717,447 30,389

Este clan nacio hace 1 semanas, 6 dia, 11 horas, 53 minutos, 25 segundos , on Monday 4th of March 2019 09:18:00 PM.

  • Total GP: 38,529,658
  • Total Points: 1,219,646