# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan
1 S_A_T_A_N 130 _Anti_Cristo 9,336,750
2 Alf_Akasha 123 Anti_Cristo 1,213,579
3 Dark_Caos 124 233,524
4 Sr_Experto_ 128 ExponTaneo 4,367,392
5 _Clan_Uchia_ 132 OrG_Akatzuki 2,394,703
6 Steppenwolfx 117 2,025,134
7 Jorge_Vnzla 122 l_Barrigon_l 3,333,270
8 M_A_R_S 104 887,541
9 TANKE_666 92 196,432
10 JlgT_Vnzla 107 1,164,427
11 stepenwolf 133 3,536,833
12 Smooke 122 4,248
13 Oo_Riu_oO 131 4,632,258
14 Konoja 135 KiraTheLight 2,184,751
15 MikaMii 132 4,716,546
16 Luceroo 132 4,728,765

Este clan nacio hace 3 año, 6 meses, 2 semanas, 5 dia, 4 horas, 30 minutos, 56 segundos , on Friday 22nd of May 2015 11:59:00 PM.

  • Total GP: 1,002,537,094
  • Puntuacion del clan: 0