Noel_BarD

Offline
Level: 135
Items Point: 2,650
STR: 522
INT: 188
Skill Points: 42,850,951
Guild: Infames
Job: Hunter
Job Alias: hunter_vnz
Ultima Conexion: Feb 1 2023 11:29:00:000AM
 • Drako War God Morion
  • Nivel 101 +5
  • Head
 • Drako War God Mail
  • Nivel 101 +5
  • Suit
 • Drako War God Alette
  • Nivel 101 +5
  • Shoulders
 • Drako War God Glove
  • Nivel 101 +5
  • Hands
 • Drako War God Tasset
  • Nivel 101 +5
  • Legs
 • Drako War God Boots
  • Nivel 101 +5
  • Shoes
 • Warrior Warrior
 • Bard Bard

HTML CODE BBCODE

HTML CODE BBCODE

HTML CODE BBCODE