# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 xShaik0n_ 135 SobreNaturaL 800,773 48,690
2 itsCatu 135 2,407,054 53,877
3 Zune 135 2,234,070 54,268
4 Zaylith 135 770,407 48,675
5 xZarif 135 3,934,197 51,868
6 BomBomXtreme 135 286,610 48,688
7 AlexChClery 135 349,531 47,656
8 iAlis 135 220,851 63,892
9 xMellow 135 0 0
10 xDarkLord_ 135 536,292 55,894
11 xSeekfreed 135 8,987 63,897
12 RoyalDragon 135 64,315 48,471

Este clan nacio hace 1 meses, 3 semanas, 1 dia, 19 horas, 30 minutos, 24 segundos , on Friday 6th of October 2023 09:14:00 PM.

  • Total GP: 58,828,335
  • Total Points: 585,876