# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 Pantra 133 Masturbator 3,413,967 48,237
2 vendetodo_ 5 20,000,000 847
3 Guio0 100 20,000,000 2,527
4 Guarro 134 3,354,833 4,674
5 Sanandresito 1 20,000,000 847
6 Devra 133 3,275,062 47,444
7 Devro 133 3,190,024 47,511
8 KATRINOX 131 2,561,287 41,200
9 CETUS30 91 20,000,000 1,277
10 william_a 130 2,618,587 21,637
11 NIK_POWER 131 2,585,340 42,937
12 Voltra 133 3,493,411 30,021
13 Foroz 133 3,465,971 17,027
14 HATH0R 130 2,807,200 41,530
15 _SATIS_ 130 2,939,848 41,635
16 WILLY_A 114 1,081,666 4,511
17 Johakamuz 117 20,000,000 3,800
18 Davia 134 Goddess 3,063,241 47,444
19 KRYNOS 135 MasterNuker 2,200,765 48,360
20 Davio 134 God 3,214,605 47,247
21 __SaintSeiya 118 Pegaso 20,000,000 4,741

Este clan nacio hace 2 meses, 2 dia, 14 horas, 53 minutos, 4 segundos , on Wednesday 1st of April 2020 09:23:00 PM.

  • Total GP: 47,303,102
  • Total Points: 545,454